Studioul muzical pentru copii în cadrul LT „A. Cantemir”.
Activitatea „Ziua autoguvernării – implicarea activă a elevilor în procesul educaţional” (5 octombrie 2021).