1. Director

    COCEAN Alexandr — grad managerial doi; grad didactic doi;

    Distincţii de stat: Medalia „Meritul Civic”

  2. Director adjunct

    FLOREA Viorica — doctor în științe ale educației; grad didactic întâi